Miễn phí giao hàng toàn quốc

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate) - Duke Fashion

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT (AFFILIATE)

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Các điều khoản và điều kiện (“T&Cs”) này là một phần không thể tách rời của Chương trình tiếp thị liên kết (“Chương trình Affiliate”) của Công ty Cổ phần Myone Retail (“Duke Fashion”), có giá trị và ràng buộc giữa Duke Fashion và Affiliate trong suốt thời hạn hiệu lực của Chương trình.

Bằng việc xác nhận đồng ý với các T&Cs này, các bên đã xác nhận việc hợp tác cùng nhau trong Chương trình Affiliate, có giá trị như Hợp đồng hợp tác thông thường.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Đối tác tiếp thị liên kết (Affiliate):

Là người đăng ký tham gia một cách tự nguyện và hợp lệ, được xác nhận bởi Duke Fashion tham gia vào Chương trình Affiliate.

Phương tiện tiếp thị liên kết:

Bất kỳ kênh truyền thông nào được Affiliate sử dụng để thực hiện chia sẻ trong Chương trình Affiliate, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng mạng xã hội, website, ứng dụng, báo chí, các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của Affiliate hoặc kết nối thứ cấp được Duke Fashion chấp nhận bằng văn bản. Hồ sơ tài khoản mạng xã hội của Affiliate không được chứa các thông tin về nhãn hiệu, tên hoặc logo của Duke Fashion, tất cả thông tin mà có thể dẫn đến bị hiểu sai thành tài khoản chính thức của Duke Fashion.

Đường dẫn liên kết Affiliate:

Một liên kết tới Nền tảng dưới dạng URL được cung cấp thông qua Chương trình Affiliate và xác định bởi tài khoản Affiliate, nhằm mục đích cho Affiliate sử dụng trên các Phương tiện tiếp thị liên kết theo T&Cs này.

Khoản bồi hoàn:

Duke Fashion sẽ không áp dụng chi trả Hoa hồng và bảo lưu quyền cấn trừ thanh toán đối với các giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Các giao dịch không thoả điều kiện được xem là Giao dịch thành công;

b) Các giao dịch có sự gian lận, được phát hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống của Duke Fashion;

c) Các giao dịch bị huỷ, không hoàn thành, bị trả hàng hoàn tiền theo quy định của Duke Fashion;

d) Các giao dịch được thực hiện với mục đích mua đi - bán lại;

e) Các giao dịch được thực hiện thông qua các Đường dẫn liên kết của Affiliate được đặt trên Phương tiện tiếp thị liên kết, mà thông tin có chứa nội dung bị cấm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Hoa hồng:

Là khoản phí mà Duke Fashion phải thanh toán cho Affiliate dựa trên các Giao dịch mua sắm thành công đến từ sự chia sẻ của Affiliate (bao gồm Đường dẫn liên kết và Mã giới thiệu).

Bảo mật thông tin:

Bất kỳ dữ liệu, thông tin và tài liệu không công khai nào liên quan đến bí quyết kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, nhà cung cấp, con nợ, chủ nợ, các vấn đề kinh doanh, nghiên cứu, phát triển, phát minh, quy trình, thiết kế, bản vẽ, phần cứng và phần mềm cấu hình hoặc thông tin, tiếp thị, tài chính và các hình thức khác của kế hoạch kinh doanh, do Bên tiết lộ cung cấp cho Bên nhận để thực hiện Chương trình Affiliate.

Để tránh nhầm lẫn thông tin, "dữ liệu không công khai" sẽ bao gồm việc loại trừ thông tin mà Bên nhận đã biết, thông tin được công khai mà không do lỗi của người nhận, thông tin đó hoặc được phát triển độc lập bởi người nhận, hoặc thông tin được thu thập hợp pháp và do bên thứ ba cung cấp cho người nhận.

Bên (các Bên):

“Bên” được dùng để gọi chung cho Duke Fashion và Affiliate, “Bên” có nghĩa là một trong hai bên, tuỳ theo từng ngữ cảnh xác định.

Nền tảng:

Nền tảng thương mại điện tử trực tiếp từ Website của Duke Fashion www.duke.vn

Sản phẩm:

Các sản phẩm của Duke Fashion hiện hữu tại Website.

Nội dung bị cấm:

Là những nội dung trên Phương tiện tiếp thị liên kết mà:

a) Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, phising, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức lừa đảo đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền);

b) Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, cờ bạc hoặc vũ khí;

c) Có liên quan đến tài liệu khiêu dâm hoặc từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục;

d) Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực;

e) Có tính chất phỉ bang, không phù hợp hoặc thô tục (xúc phạm);

f) Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng;

g) Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

Giao dịch thành công:

Một đơn hàng được xác nhận đã giao dịch thành công thông qua Nền tảng, mà đơn hàng đó không thuộc các mục đã quy định về Khoản bồi hoàn và đơn hàng phải do người mua truy cập Nền tảng thông qua các Đường dẫn liên kết Affiliate được chia sẻ hoặc đặt trên Phương tiện tiếp thị liên kết.

Tuy nhiên, bất kỳ giao dịch mua sắm cá nhân nào của Affiliate sẽ không được chấp nhận là Giao dịch mua thành công.

Hệ thống:

Cổng thông tin mà Affiliate có thể truy cập với các chức năng cụ thể được cung cấp cho mục đích hoạt động của Chương trình Affiliate.

2. CÁC YÊU CẦU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

2.1       Những người có sự quan tâm đến các sản phẩm của Duke Fashion, muốn tham gia vào Chương trình Affiliate cần đăng ký thông tin một cách chính xác và rõ ràng nhất thông qua Nền tảng đăng ký của Duke Fashion. Duke Fashion sẽ kiểm tra và xác nhận đối với những thông tin đăng ký đủ điều kiện. Các Affiliate sẽ nhận được xác nhận thông qua qua email hoặc bất kỳ hình thức phù hợp nào khác theo quyết định riêng của Duke Fashion vào từng thời điểm. Duke Fashion có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Affiliate, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do.

2.2       Quyền này được cấp trên nguyên tắc không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ theo quyết định của Duke Fashion.

2.3       Phương tiện tiếp thị liên kết phải được đăng tải công khai và không có bất kỳ thông tin bị cấm nào.

2.4       Affiliate phải cung cấp bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Chương trình Affiliate theo yêu cầu của Duke Fashion khi cần thiết và đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và trung thực.

3. ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT AFFILIATE

3.1       Duke Fashion sẽ cấp quyền truy cập, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể bị thu hồi, cho Affiliate để sử dụng tài khoản, chia sẻ Đường dẫn liên kết trên Phương tiện tiếp thị liên kết của Affiliate bằng chi phí cá nhân, phục vụ nhằm mục đích duy nhất là tham gia vào Chương trình Affiliate.

3.2       Affiliate, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Duke Fashion, sẽ không thể thay đổi hoặc sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các Đường dẫn liên kết hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Duke Fashion.

3.3       Affiliate sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thể hiện hoặc quảng cáo cho nội dung thông tin Đường dẫn liên kết trên Phương tiện tiếp thị liên kết cá nhân.

4. HOA HỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

4.1       Phí Hoa hồng của Affiliate tính dựa trên giá trị mới nhất của giao dịch được áp dụng trên Nền tảng.

4.2       Affiliate có thể xem thông tin giá trị Hoa hồng của mình thông qua các Mục liên quan có sẵn trong tài khoản Affiliate trên Hệ thống.

4.3       Affiliate sẽ gửi yêu cầu rút tiền Hoa hồng trước ngày hai mươi lăm (25) của mỗi tháng dương lịch. Mọi yêu cầu được gửi sau ngày hai mươi lăm (25) của mỗi tháng dương lịch sẽ được xử lý vào tháng dương lịch tiếp theo. Tất cả các yêu cầu được gửi phải được Duke Fashion xác nhận và chấp thuận.

4.4       Affiliate có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế theo quy định của pháp luật hiện hành đối với Hoa hồng của chính họ kiếm được theo Chương trình Affiliate. Duke Fashion sẽ khấu trừ giá trị tương đương các khoản thuế mà Affiliate phải thanh toán từ số tiền Hoa hồng của Affiliate, và thực hiện thanh toán các khoản thuế này theo quy định của pháp luật hiện hành. Duke Fashion sẽ cung cấp cho Affiliate biên lai hoặc các tài liệu có liên quan khác chứng minh khoản thanh toán thuế đã khấu lưu.

4.5       Affiliate gửi yêu cầu thanh toán (rút tiền) tối thiểu là năm trăm ngàn (100,000) VND. Duke Fashion sẽ nhận thông tin, thực hiện thanh toán và gửi xác nhận cho Affiliate cho mỗi lần thanh toán hoàn tất.

4.6       Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về dữ liệu giữa Hệ thống của Duke Fashion và Affiliate, dữ liệu do Duke Fashion cung cấp sẽ được ưu tiên áp dụng cho việc thanh toán Hoa hồng. Các bên đồng ý rằng dữ liệu do Affiliate cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ không được sử dụng để đo lường số tiền Hoa hồng phải trả.

4.7       Duke Fashion sẽ thanh toán Hoa hồng cho Affiliate bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản Ngân hàng mà Affiliate đã cung cấp thông qua Hệ thống trong Chương trình Affiliate. Duke Fashion sẽ chịu phí xử lý thanh toán.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA DUKE FASHION

5.1       Duke Fashion có trách nhiệm vận hành Nền tảng và cung cấp các hướng dẫn hoặc tư liệu quảng cáo của Chương trình Affiliate cho Affiliate.

5.2       Bất kỳ khiếu nại nào thuộc quy định trong T&Cs từ Chương trình Affiliate này, Affiliate phải thông báo cho Duke Fashion trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày biết hoặc lẽ ra phải được biết đến thông tin bị khiếu nại. Để tránh nghi ngờ, Duke Fashion sẽ từ chối phản hồi đối với các khiếu nại thông báo sau thời gian trên.

5.3       Duke Fashion có quyền xem xét bất kỳ Phương tiện tiếp thị liên kết nào và bất kỳ tài liệu liên quan nào được gửi từ Affiliate. Nếu:

a) Bất kỳ Affiliate nào vi phạm T&Cs này, Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách Bảo mật của Nền tảng;
b) Affiliate vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành;
c) Affiliate vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định tại T&Cs này;
d) Duke Fashion có cơ sở để tin rằng bất kỳ Phương tiện tiếp thị liên kết nào có thể buộc Duke Fashion phải chịu trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính; hoặc
e) Bất kỳ Phương tiện tiếp thị liên kết nào cấu thành hoặc chứa Nội dung bị cấm (gọi chung là “vi phạm”).

Duke Fashion có thể thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau:

i) Yêu cầu các Đường dẫn liên kết và / hoặc các nội dung liên quan Chương trình Affiliate phải được gỡ bỏ ngay lập tức;
ii) Yêu cầu Affiliate sửa chữa vi phạm, không tuân thủ hoặc vi phạm của mình trong một khoảng thời gian cụ thể;
iii) Giữ lại Hoa hồng phải trả cho Affiliate cho đến khi các vi phạm đó được khắc phục hoặc giải quyết;

iv) Đối với mỗi vi phạm, phạt tiền hoặc bồi hoàn đối với Affiliate như thiệt hại đã thanh lý, khoản tiền phạt hoặc bồi hoàn sẽ không đồng nghĩa với việc Affiliate có thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý nếu tổn thất của Duke Fashion vượt quá số tiền đó; hoặc
v) Chấm dứt Chương trình Affiliate với cá nhân Affiliate bị vi phạm theo Điều khoản 9.0.
5.4       Duke Fashion có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản điều Kiện này và Điều khoản dịch vụ.

5.5       Nếu có sự cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, trong vòng bảy (7) ngày Duke Fashion sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Affiliate về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó thông qua các thông tin liên lạc mà Affiliate đã cung cấp. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Đường dẫn tiếp thị liên kết, Affiliate đã đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện cũng như Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa. Nếu Affiliate không đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi được thực hiện, Affiliate phải gửi yêu cầu bằng văn bản về việc không tiếp tục đăng ký theo T&Cs này cho Duke Fashion. Khi nhận được thư xác nhận của Duke Fashion, Affiliate sẽ không được phép sử dụng các Đường dẫn liên kết của Affiliate và sẽ bị loại khỏi Chương trình Affiliate.

6. TRÁCH NHIỆM, TÍNH ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO CỦA AFFILIATE

6.1       Bằng việc đồng ý tham gia Chương trình Affiliate, Affiliate đã xác nhận rằng Affiliate và Duke Fashion là các bên độc lập, không phải là nhân viên, người trung gian, đại lý hoặc đối thủ cạnh tranh của Duke Fashion. Để tránh nhầm lẫn, đối thủ cạnh tranh được định nghĩa là bất kỳ công ty /cá nhân nào có cùng ngành hàng kinh doanh, làm ra các sản phẩm tương tự, và/hoặc có định hướng khách hàng giống với Duke Fashion.

Affiliate không được mạo danh hoặc có bất kỳ hành vi nào có thể khiến người khác có lý do để tin rằng Affiliate là nhân viên, bên trung gian hoặc đại lý của Duke Fashion khi thực hiện các hoạt động trong Chương trình Affiliate này.

6.2       Các hoạt động của Affiliate là độc lập, không có sự ràng buộc với Duke Fashion, không có trách nhiệm đại diện cho Duke Fashion theo hợp đồng.

6.3       Affiliate không được tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái, lừa đảo, gây hiểu lầm hoặc gian lận.

6.4       Affiliate không được quảng cáo các nội dung, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu vi phạm luật hiện hành.

6.5       Affiliate phải thực hiện việc xoá bỏ Đường dẫn liên kết và/hoặc Phương tiện tiếp thị liên kết theo yêu cầu của Duke Fashion ngay lập tức.

6.6       Affiliate không được thực hiện hoặc cho phép bên thứ ba thực hiện:

a)  Sử dụng email quảng cáo để quảng cáo cho Duke Fashion mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Duke Fashion;
b)  Sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;
c)  Sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;
d)  Thực hiện quảng cáo Phương tiện tiếp thị liên kết hoặc quảng cáo Đường dẫn liên kết thông qua bất kỳ nền tảng truyền thông nào của Duke Fashion.
6.7       Affiliate phải đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của mình sẽ không vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba trong nước hoặc nước ngoài.

6.8       Bất kỳ hoạt động truyền thông xã hội nào, dù có kết nối trực tiếp hay gián tiếp đến việc thực hiện Chương trình Affiliate, được thực hiện thông qua nền tảng Facebook cần được thực hiện thông qua "Fanpage" và không được thông qua "Trang cá nhân", theo chính sách của Facebook.

6.9       Affiliate sẽ đảm bảo rằng, các cookie chỉ được đặt khi bất kỳ tài liệu quảng cáo nào được sử dụng hiển thị trên Phương tiện tiếp thị liên kết và người dùng nhấp vào tài liệu đó một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng các lớp, tiện ích bổ sung, iFrames, cửa sổ bật lên, cửa sổ bật xuống, trang web dưới, quảng cáo tự động chuyển hướng tự động chuyển hướng người dùng đến Nền tảng mà không có sự tham gia hoặc hành động của người dùng (ví dụ: nhấp, chạm), cookie dropping, công nghệ postview, quảng cáo gây hiểu lầm dẫn đến nhấp chuột gây hiểu lầm, .v.v., đều bị nghiêm cấm. Quảng cáo dẫn đến việc cài đặt do ép buộc (bao gồm việc tự động tải/chuyển hướng mà không được người dùng cho phép) là hành vi bị cấm tuyệt đối.

6.10     Bất kỳ vi phạm nào của Affiliate đối với các trách nhiệm của mình theo T&Cs này hoặc bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào của Duke Fashion hoặc các bên thứ ba sẽ cho phép TDuke Fashion chấm dứt Chương trình Affiliate với Affiliate vì lý do chính đáng.

Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào chống lại Affiliate mà Duke Fashion có thể được hưởng.

6.11     Duke Fashion có thể, theo quyết định riêng của mình và trên bất kỳ khoản bồi hoàn nào, áp dụng cho Affiliate một khoản phạt tương đương tám phần trăm (8%) tổng số tiền Hoa hồng phải trả cho Affiliate đó nếu vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc không tuân thủ pháp luật hiện hành. Tổng số tiền Hoa hồng phải trả sẽ được hiển thị thông tin trong tài khoản của Affiliate tại Nền tảng – Website www.duke.vn

6.12     Tổng trách nhiệm pháp lý của Duke Fashion theo T&Cs này sẽ không vượt quá tổng số tiền Hoa hồng trả cho Affiliate theo Chương trình Affiliate trong ba (3) tháng ngay trước khi Affiliate yêu cầu bồi thường trách nhiệm.

6.13     Affiliate phải tuân thủ nghiêm ngặt luật chống hối lộ và tham nhũng, duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, cởi mở và trách nhiệm giải trình mọi lúc trong suốt quá trình thực hiện Chương trình Affiliate.

6.14     Affiliate không được tự ý, không chủ ý hoặc theo quy định của pháp luật chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc ủy quyền bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Chương trình Affiliate (toàn bộ hoặc một phần), mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Duke Fashion, Duke Fashion có thể giữ lại theo quyết định duy nhất và tuyệt đối.

6.15     Affiliate không được phép thành lập bất kỳ công ty con nào hoặc nắm giữ / thực hiện bất kỳ hình thức tiếp thị đa cấp nào, trong đó đối tượng của khuyến mại bao gồm nhiều cấp, nhiều ngành, đơn vị được hưởng lợi từ việc mua sau đó để thực hiện Chương trình Affiliate.

7. TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC BÊN

7.1       Chương trình Affiliate sẽ không mặc nhiên được hiểu là hợp tác về lao động, quan hệ đối tác, liên doanh, hoặc mối quan hệ đại lý hoặc như việc cấp quyền nhượng quyền thương mại.

7.2       Các bên được quy định trong T&Cs này là các quan hệ hợp tác độc lập thực hiện Chương trình Affiliate.

8. MIỄN TRỪ

8.1       Affiliate sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Duke Fashion, cũng như giám đốc, quản lý, nhân viên của Duke Fashion không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khoản bồi thường, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm, nghĩa vụ, hình phạt, khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, bào chữa, phán quyết, thủ tục tố tụng, chi phí, giải ngân hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ bản chất nào (bao gồm khiếu nại của bên thứ ba, phí luật sư hợp lý, phí tư vấn, phí chuyên gia và các chi phí kiện tụng khác), phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến:

(a)  Bất kỳ vi phạm thỏa thuận nào theo T&Cs này của Affiliate;

(b)  Bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của Affiliate theo T&Cs trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật;

(c)  Bất kỳ vi phạm quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phương tiện tiếp thị liên kết; hoặc

(d)  Hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái chủ ý của Affiliate.

8.2       Duke Fashion sẽ nhanh chóng thông báo cho Affiliate về bất kỳ khiếu nại nào tuân theo Điều 8.1 và sẽ cho phép Affiliate chủ động xử lý khiếu nại đó. Tuy nhiên, Duke Fashion sẽ có quyền thuê luật sư riêng và tham gia tranh tụng các khiếu nại bằng chi phí duy nhất của Affiliate. Affiliate sẽ có thẩm quyền duy nhất để bảo vệ, thỏa hiệp, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không đồng ý với bất kỳ việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc thanh toán trên Duke Fashion mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Duke Fashion. Nếu các bên đồng ý giải quyết khiếu nại trên nguyên tắc thỏa thuận, Affiliate sẽ không được công khai thỏa thuận giải quyết xử lý khiếu nại mà không được Duke Fashion cho phép trước bằng văn bản.

8.3       Nếu, để bảo vệ pháp lý cho Duke Fashion, Duke Fashion yêu cầu Affiliate cung cấp thông tin hoặc giải thích, thì Affiliate sẽ có nghĩa vụ cung cấp thông tin tương tự cho Duke Fashion không quá ba (3) ngày làm việc sau đó và cũng sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý cho Duke Fashion trong bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào như vậy.

9. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

9.1       Duke Fashion có thể đơn phương gửi thông báo bằng văn bản, chấm dứt các hoạt động của Affiliate trong Chương trình Affiliate nếu:

a)  Affiliate vi phạm bất kỳ quy định nào theo T&Cs này;
b)  Affiliate không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo T&Cs này, không tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và không thể khắc phục theo yêu cầu của Duke Fashion; hoặc
c)  Affiliate có những thông tin bê bối hoặc hành vi xấu, có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, tên tuổi và thương hiệu của Duke Fashion;
d)  Affiliate bị điều tra, xử lý hành chính bởi bất kỳ cơ quan nhà nước nào;
e)  Affiliate vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc có tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
f)  Bất kỳ trường hợp nào khác như đã có nêu trong T&Cs này.
9.2       Trong bất kỳ trường hợp nào được đề cập trong Điều 9.1, Duke Fashion có thể vô hiệu hóa ngay lập tức các Đường dẫn liên kết của Affiliate mà không cần thông báo trước.

9.3       Duke Fashion có quyền giữ lại khoản tiền Hoa hồng chưa thanh toán trong ba (3) tháng sau khi chấm dứt hợp tác để tính cho bất kỳ Khoản bồi hoàn nào có thể xảy ra. Sau khi hết thời hạn hoãn thanh toán đã nói và sau khi đã trừ đi tất cả các khoản bồi hoàn, thuế, tiền phạt, bồi thường, chi phí khắc phục áp dụng cho Affiliate, Duke Fashion sẽ thanh toán Hoa hồng chưa thanh toán cho Affiliate bất kể số tiền là bao nhiêu.

9.4       Sau khi chấm dứt hợp tác, Affiliate sẽ ngừng sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp, quyền truy cập vào Nền tảng hoặc thông qua bất kỳ tài liệu / thông tin quảng cáo nào do Duke Fashion đã cung cấp trước đó.

10. THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

10.1     Mỗi bên sẽ có trách nhiệm bảo mật tất cả Thông tin Mật của bên còn lại; không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp phải tiết lộ cho nhân viên và / hoặc đại lý trên cơ sở “cần biết”, những người đã đồng ý bằng văn bản để giữ bí mật “buộc phải biết”. Các bên không sử dụng thông tin mật trừ khi liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc các quyền theo Thỏa thuận này. Mỗi Bên được phép tiết lộ Thông Tin Mật của bên còn lại nếu việc cung cấp thông tin là bắt buộc theo quy định pháp luật miễn là bên còn lại được thông báo trước bằng văn bản về nghĩa vụ cung cấp thông tin đó trước khi việc cung cấp thông tin diễn ra và hỗ trợ trong việc ngăn chặn thông tin đó bị đăng tải công khai.

10.2     Quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định tại Mục 10.0 vẫn sẽ được áp dụng, kể cả khi chấm dứt hợp tác.

10.3     Tất cả các Bên cam kết, trách nhiệm và đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân được thu thập sẽ được sử dụng và xử lý:

a) Chỉ nhằm mục đích thực hiện các T&Cs này và không tiết lộ nó cho bên thứ ba;
b) Phù hợp với các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành; và
c) Đảm bảo có đủ các biện pháp bảo mật bằng bất kỳ phương pháp nào để chắc chắn rằng dữ liệu cá nhân được lưu giữ và duy trì một cách an toàn theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

11. TỪ BỎ VÀ HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

11.1     Bất kỳ sự từ bỏ nào đối với các quy định của T&Cs này, quyền của một bên hoặc biện pháp khắc phục theo T&Cs này phải được thông báo bằng văn bản. Việc một bên không thực hiện, bỏ qua hay trì hoãn thực thi quy định của T&Cs này, quyền của bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó theo T&Cs này, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hay bất cứ phần nào của việc hợp tác theo T&Cs đã được xác nhận, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của bên đó. Việc một bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo T&Cs này sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của bên kia theo T&Cs này hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

11.2     Việc thực thi của một Bên bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo T&Cs này sẽ không loại trừ việc Bên đó thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo T&Cs này hoặc Bên được pháp luật cho phép thực thi.

11.3     Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào trong T&Cs này được phát hiện là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các Bên sẽ cố gắng một cách thiện chí đồng ý sửa đổi, trong chừng mực có thể, các quy định được thể hiện trong T&Cs này. Nếu các Bên không đồng ý về một sửa đổi, điều khoản, điều kiện hoặc quy định không hợp lệ sẽ bị xoá bỏ khỏi các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại của T&Cs này, điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thực thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép, và trọng tài sẽ bảo lưu, trong chừng mực có thể, quyết định ban đầu của các Bên đối với điều khoản, điều kiện hoặc quy định bị cắt đứt.

12. THÔNG BÁO

12.1     Mọi thông báo và các thông tin liên lạc khác theo T&Cs này phải được thực hiện bằng văn bản và sẽ là:

a)  Gửi trực tiếp tại địa chỉ của người nhận;
b)  Được gửi bằng chuyển phát nhanh đến địa chỉ của người nhận; hoặc
c)  Được gửi qua email phù hợp với chi tiết email của người nhận địa chỉ.
12.2     Địa chỉ và E-mail của mỗi Bên như sau:

a)  Công ty Cổ phần Myone Retail (Duke Fashion)

  • Địa chỉ: 72-74 Đường D13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • E-mail: cskh@duke.vn

b) Affiliate

  • Địa chỉ: Dựa theo thông tin Affiliate đã cung cấp và Duke Fashion đã ghi nhận
  • E-mail: Dựa theo thông tin Affiliate đã cung cấp và Duke Fashion đã ghi nhận

12.3     Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác được đưa ra theo Điều 12.1 sẽ được coi là đã được nhận khi:

a) Thư gửi đúng địa chỉ và người nhận có mặt tại thời điểm gửi thư;
b) Nếu được gửi bằng chuyển phát nhanh, vào ngày thứ sáu (6) sau ngày gửi thư hoặc hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi dịch vụ chuyển phát nhanh liên quan ghi nhận giao hàng thành công, tuỳ theo cái nào đến sớm hơn; hoặc
c) Nếu được gửi bằng email, vào ngày nhận được email hoặc hai mươi bốn (24) giờ sau ngày gửi email, tùy theo ngày nào sớm hơn.

13. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1     T&Cs này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

13.2     Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ / hoặc liên quan đến việc thực hiện các T&Cs này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc mất hiệu lực sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng thiện chí giữa các Bên trong khoảng thời gian lên đến ba mươi (30) ngày hoặc trong khoản thời gian lâu hơn mà các Bên thoả thuận đồng ý nhưng không được phép khác.

13.3     Sau khi hết thời hạn được quy định tại Điều 13.2, bất kỳ Bên nào, có thể gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại, về việc đệ đơn tranh chấp đã không được giải quyết thông qua thỏa thuận chung cho Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo nội dung phù hợp với Quy tắc Trọng tài. Các bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào bắt đầu theo điều khoản này sẽ được tiến hành theo thủ tục Nhanh chóng quy định tại Điều 37 của Quy tắc Trọng tài VIAC.